دربارۀ نحوۀ استفاده از دفتر عملکرد ناب:

• به دفتر عملکرد ناب به‌چشم کتاب کوچک و مستند هفتگی زندگی خودتان نگاه کنید.
• سقراط می‌گوید: «زندگیِ بازبینی‌نشده ارزش زیستن ندارد.» این دفتر فرصتی است برای بازبینی زندگی. زندگی خوب ارزش نوشتن دارد.

• این دفتر فقط برای یک هفته است. پُرکردن آن را به ضرورت تبدیل کنید. با این کار، برای روزهای خودتان ارزش و اهمیت بیش‌تری قائل می‌شوید و نهایت بهره را از آن‌ها می‌برید.

• این دفتر صرفاً برای نویسندگان و محتواگران نیست، بلکه برای هر کسی که می‌خواهد از طریق تفکر خلاقانه به بهبود فردی خودش سرعت ببخشد هم مفید است.

• این دفتر می‌خواهد به ما یادآوری کند که هر روزِ زندگی‌مان مهم است و می‌توانیم بیش‌ترین بهره را از آن ببریم.


• دفتر عملکرد ناب را اغلبِ اوقات، دمِ‌دست داشته باشید. برای نوشتن در این دفتر، دچار وسواس و کمال‌گرایی نشوید. هرچه به ذهنتان رسید، همان لحظه بنویسید.

• بعد از حداقل ۳ ماه، وقت بگذارید و دفترهای قبلی خودتان را مرور کنید. گاهی از دیدن سرعت رشد فکری خودتان شگفت‌زده می‌شوید، ضمن این‌که می‌فهمید در برخی حوزه‌ها درجا می‌زنید و این هشدار ارزشمندی برای تغییر است.

• ممکن است قبلاً هزار بار در برنامه‌ریزی و پایبندی به آن شکست خورده باشید؛ اما نتایج ارزشمند برنامه‌ریزی لایق این هستند که برای بار هزارویکُم هم برایشان وقت بگذاریم.

• اگر یک روز فرصت نکردید در دفتر عملکرد ناب چیزی بنویسید، روز بعدش صفحات خالی‌مانده را پر کنید؛ اما هیچ وقت نگذارید دفترتان چند روز پشتِ‌سرِهم خالی بماند.

• پُرکردن تمام صفحات این دفتر را چالشی برای افزایش خلاقیت و مهارت تفکر خودتان بدانید.

همۀ دفترها به فروش رسید. در حال حاضر امکان سفارش تازه وجود ندارد.

بستۀ سه ماهه: